Údržba kopule


  • Zkontrolujte lepící těsnění ( pásku). V případě poškození vyměňte.
  • Na čištění nepoužívejte prostředky agresivního charakteru jako jsou brusné pasty, chemické prostředky( toluen , aceton , ředidla).
  • Na čištění použijte běžný prostředek na mytí oken nebo saponátový prostředek.
  • Nepoužívejte pasty z brusivem
  • Vše následně opláchněte čistou vodou.


UPOZORNĚNÍ:

KOPULE NESMÍ BÝT NIKDY ODLOŽENA NA TMAVÝ PODKLAD ,MOHLO BY DOJÍT KE ZVÝŠENÍ TEPLOTY POD KOPULÍ A NÁSLEDNÉ DEFORNACI VRSTEV.